قابلیت برگزاری نظرسنجی، مسابقات و قرعه کشی برای معلمان و اولیا دانش آموزان

سامانه پیامک هوشمند مدرسه جو

سامانه پیامک هوشمند مدرسه جو :قابلیت برگزاری نظرسنجی، مسابقات و قرعه کشی برای  معلمان و اولیا دانش آموزان

یکی از مواردی که با استفاده از پیامک به راحتی قابل اجرا است، با طراحی یک نظرسنجی پیامکی از دانش آموزان و اولیا بخواهید که به معلم مرود نظر شما امتیاز بدهند.

آیا از کلاس های فوق برنامه مدرسه …… راضی هستید؟ارسال عدد 1 بلی.ارسال عدد 2 خیرشز